Oferta
FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG
 • księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym będącym nasza własnością
 • istnieje możliwość księgowania on-line w naszej siedzibie na programie udostępnionym przez klienta za pomocą zdalnego pulpitu,
 • prowadzenie księgowości w siedzibie klienta

BIEŻĄCA OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie deklaracji VAT , CIT, PIT,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych dla NBP,
 • obsługa deklaracji w systemie elektronicznym (e-deklaracje)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT

DORADZTWO PODATKOWE
Rzetelne doradztwo z zakresu rachunkowości, prawa i podatków – nasza wiedzę konsultujemy z najlepszą firma doradczą w Lublinie.


DORADZTWO FINANSOWE
 • Sporządzanie wniosków kredytowych do banku,
 • Zarządzanie finansami Klientów – bieżąca obsługa kont firmowych klientów, zarządzanie płatnościami,
 • Doradztwo finansowe w zakresie przekształceń i połączeń Spółek

PROWADZENIE OBSŁUGI KADROWEJ I ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI
 • sporządzanie listy płac zgodnie z informacją klienta,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • prowadzenie akt personalnych

DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI RACHUNKOWOŚCI – pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych
 • Obsługa kontroli skarbowych i ZUS
 • kontrole prowadzone w Firmie Klienta przez Urząd Skarbowy, UKS lub ZUS mogą odbywać się w siedzibie naszej Spółki


 • Księgowanie online
 • Świadczenie usług w siedzibie firmy klienta
 • Zarządzanie finansami Klientów
 • Wprowadzenie systemu e-deklaracji
 • Deklaracje INTRASTAT
 • Rzetelne doradztwo z zakresu rachunkowości, prawa i podatków
wiecej.png, 1,8kB
telefon.png, 46kB
BFK S.J
Ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublin

NIP: 712-305-95-95
Tel/fax 81 458 10 18
E-mail: kontakt@biurobfk.pl
wiecej.png, 1,8kB
pasek_pion.png, 206B
wiecej.png, 1,8kB
design and coded by: duograph.pl